Přeskočit na hlavní stránku
0

Zásady ochrany osobních údajů

Všechny naše online aktivity jsou v souladu s evropskými právními předpisy (směrnice EU 95/46 / ES, 2002/58 / ES a úmluvy Smlouvy ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnitrostátními právními předpisy Slovinské republiky (osobní údaje Zákona o ochraně elektronického obchodu atd.). Zásady ochrany osobních údajů se zabývají zpracováním informací, které o vás poskytovatel obdrží, když navštívíte a použijete náš web.

Ochrana osobních údajů znamená:

  • Vaše osobní údaje nikdy žádným způsobem nezneužijeme.
  • Vaše kontaktní a osobní údaje nikdy nepředáme třetí straně.
  • Můžeme předat vaše kontaktní a osobní údaje třetí straně, pouze pokud s tím souhlasíte.
  • Nebudeme vám zasílat e-maily, pro které jste se nezaregistrovali.
  • Z jakýchkoli našich e-mailů se můžete kdykoli rychle a snadno odhlásit

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce: vaše jméno, příjmení, e-mail nebo e-mailová adresa atd. Vaše osobní údaje neshromažďujeme, kromě případů, kdy nám to dovolíte nebo. souhlasit s tím, tj. při objednávání produktů nebo přihlašování k odběru elektronických zpráv.

Používání a šíření osobních údajů

Vaše osobní údaje použijeme výhradně za účelem splnění vašich objednávek a z technických důvodů správy na webu, abychom vám poskytli přístup ke konkrétním informacím nebo pro obecnou komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetí straně.

Svoboda volby

Informace, které o sobě poskytnete, máte pod kontrolou vy. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám své informace, nebudete mít přístup k určitým webům nebo funkcím na tomto webu.

Uživatelé, kteří se chtějí odhlásit z našeho elektronického zpravodaje, by nás měli informovat na adrese info@gaianaturelle.com. U Pokud se vaše osobní údaje změní (poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo), informujte nás prosím o změnách na adrese anja@gaianaturelle.com.

Automatický záznam informací (neosobní údaje): Kdykoli navštívíte web, automaticky se zaznamenají obecné neosobní informace (uživatelé vyhledávače, počet návštěv, průměrná doba návštěvy webu, navštívené stránky) (ne jako součást přihlášení). Tyto informace používáme k měření atraktivity našich webových stránek a ke zlepšení obsahu a použitelnosti. Vaše údaje nepodléhají dalšímu zpracování a nejsou předávány třetí straně.

Cookies

Cookies jsou nenápadné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na vašem pevném disku a umožňují našemu webu rozpoznat váš počítač při příští návštěvě webu. Poskytovatel používá soubory cookie pouze ke shromažďování informací týkajících se používání webových stránek.

Zabezpečení

Snažíme se zajistit bezpečnost osobních údajů. Vaše data jsou neustále chráněna před ztrátou, zničením, paděláním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným odkrytím.

Nezletilí

Nezletilí by neměli přenášet žádné osobní údaje na webové stránky bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Nikdy vědomě nebudeme shromažďovat osobní údaje od osob, které si jsou vědomy, že jsou nezletilé, ani je žádným způsobem nepoužíváme, ani je nesdělujeme třetím stranám bez jejich svolení.

Právo na informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás bez váhání kontaktovat. Kontaktujte nás na adrese info@gaianaturelle.com.
Na vaši žádost vás budeme písemně a v souladu s příslušnými právními předpisy informovat, jaké osobní údaje, pokud existují, byly shromážděny během návštěvy webových stránek.

Ohlášení změn

Veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na tomto webu.
Používáním webových stránek uživatel potvrzuje, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.

Používáme soubory cookies, abychom přizpůsobily web vašim potřebám.
Soubory cookies nenaruší vaše soukromí. Více ...